De weg naar het doel begint altijd met de eerste stap

 

  

"Wanneer we als studenten met probleemsituaties uit de praktijk komen stimuleert Mariska altijd open communicatie. Ze heeft mij meegegeven dat je alles kunt aankaarten in de praktijk zolang je maar bij jezelf blijft en vertelt wat iets met je doet. 

Ook tijdens de bijeenkomsten schept zij een klimaat waarin ik mij kwetsbaar durf op te stellen. Ze geeft mij nooit het idee dat iets raar is .. Ze geeft mij dat je iets aan je problemen/belemmeringen kunt doen zolang je naar jezelf durft te kijken"

doorNicky

Begeleiden van Intervisiegroepen

Intervisie is een middel om met en van elkaar te leren rondom thema’s die in de groep (bijv. een team of een groep studenten of leraren) een rol spelen. Het gaat om het zoeken naar oplossingen voor een complexe praktijk.

Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Omgaan met hoge eisen stellen aan jezelf.
  • Omgaan met machtsverhoudingen.
  • Grenzen hanteren. 
  • Flow in het werk. 
  • Rollen in teams. 
  • Cultuur in de organisatie.
  • Omgaan met vernieuwing en verandering. 
  • Inspanning en ontspanning.
  • Toekomst gericht onderwijs. 
  • Samenwerken met collega’s.

Er wordt met verschillende intervisiemodellen gewerkt, zoals themagecentreerde interactie (Ruth Cohn), sjegrisch model, Disneystrategie (komt uit de positieve psychologie).

Intervisie is geschikt voor groepen van 4 tot 6 mensen.