De weg naar het doel begint altijd met de eerste stap

 

  

"Graag wil ik laten weten dat ik aan jou (als mijn studiecoach) een bijzonder goede ondersteuning heb ervaren. Je zorgt echt voor je studenten en bent altijd beschikbaar. Je durft je hard maken, of je nek uitsteken voor jouw studenten, wanneer er op hun praktijkschool de dingen niet zo verlopen als zou moeten. Je kunt ons erg goed inspireren en verdieping geven, door verhalen en bijvoorbeeld door ons te laten nadenken over levensvaardigheden en wie wij willen zijn als leerkracht. Hartelijk dank hiervoor! "

doorEster

Coachen met het enneagram  in privé en werk

Het enneagram gaat er vanuit dat we geboren worden met een aanleg voor een bepaald type

Door de ervaringen die we opdoen tijdens ons opgroeien, ontwikkelen we patronen en strategieën om zo goed mogelijk te (over)leven. Sommige van deze patronen en strategieën horen echt bij ons en maken ons gelukkig. Andere patronen hadden we ooit nodig, maar gaan ons als we volwassen zijn in de weg zitten. Het enneagram geeft zicht op het eigen type, maar ook op dat van anderen en wat dit betekent in de werksituatie. 

Het coachingstraject kan  individueel of in kleine groepen (max. 4)

Mogelijke thema’s zijn:

  • Hoge eisen stellen aan zichzelf.
  • Moeite hebben met boosheid.
  • De ander willen helpen en daarmee jezelf soms vergeten.
  • Geïdentificeerd zijn met het werk.
  • De neiging hebben om projecten niet af te maken.
  • Kritisch zijn op jezelf.
  • Moeite hebben om beslissingen te nemen; keuzes te maken.
  • Sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben en daarmee soms in conflicten komen.
  • Allergie hebben voor gedrag van collega’s en toch samenwerken.