I am because we are - To be one - To become human by others

 

Ubuntu

Training en beleid 

De trainingen zijn erop gericht om je kennis te vergroten op het domein van onderwijsvisies en persoonlijk leiderschap. Er is alle ruimte om de aangereikte kennis te verinnerlijken en toe te passen op de manier die bij jou of bij jouw school past.

Voortdurend zijn er verbindingen tussen theorie en praktijk. Daarnaast zijn ze gericht op het zelf kunnen begeleiden van vernieuwingsprocessen en het ontwikkelen van een organisatiekundige taal om vernieuwingsprocessen en de rollen van leidinggevenden en medewerkers te analyseren.

De mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het schrijven van (strategische) beleidsdocumenten. In de hectiek van alledag is het voor sommige professionals lastig om hier tijd en ruimte voor te creëren.