Bijdragen aan de toekomst van deze aarde begint bij onszelf

 

naar van Lippe-Biesterfeld

  

Samen systematisch onderzoeken en uitvoeren. Samen komen tot kennisontwikkeling. Samen leren en experimenteren. Samen kom je verder.

doorMariska Jansen

Procesbegeleiding bij professionele leerwerkgemeenschappen of leergemeenschappen

De kern van een leerwerkgemeenschap is dat een groep mensen vanuit verschillende achtergronden op een gelijkwaardige manier met elkaar op zoek gaan naar een antwoord op een complexe vraag.

Deze complexe vraag is een vraag waarop niet direct antwoord gegeven kan worden, maar waarop op een onderzoekende manier antwoord gezocht wordt. Bovendien is het antwoord verbonden met de context waarbinnen de vraag is gerezen. Dit kan betekenen dat een zelfde vraag in verschillende contexten tot verschillende antwoorden leidt. 

Voorbeelden:

  • We willen het concept van Covey in onze school invoeren zonder een echte Covey school te worden. Hoe gaan we dit doen?
  • We willen kinderen uit taalarme milieus extra stimuleren en ondersteunen bij lezen en woordenschatontwikkeling. We hebben 30 kinderen in onze klassen. Hoe gaan we dit doen?
  • We willen ouders meer betrekken bij onze school. Wat willen we precies en hoe pakken we dit aan?
  • We willen wetenschap een belangrijkere plek geven in onze scholen. Wat wordt ons beleid? 
  • We willen een nieuw concept ontwikkelen van waaruit we ons onderwijs vorm gaan geven. We gaan op weg met het hele team.