Bijdragen aan de toekomst van deze aarde begint bij onszelf

 

naar van Lippe-Biesterfeld

  

"Het onderwijs leert kinderen zich aan te passen aan de veranderende samenleving, maar wat als die veranderingen in de samenleving niet zo wenselijk zijn? Wat is het doel van ons onderwijs? "

doorGert Biesta

Training Onderwijzen in wijsheid

Ieder onderwerp op het domein van onderwijsvernieuwing kan onderdeel vormen van deze training. Deze training is geschikt voor scholen die meer vorm en inhoud willen geven aan toekomst gericht onderwijs, beginnend in het heden.

In de training is zowel aandacht voor de inhoud als voor de veranderkundige kant van onderwijsvernieuwing. Bijvoorbeeld:

  • We willen als organisatie een professionele leergemeenschap zijn en van daaruit onze ontwikkelingen vormgeven.
  • We willen een cultuur waarin collectieve leerprocessen plaats kunnen vinden.
  • We willen flow van leren bij kinderen stimuleren.
  • We willen meer aandacht voor creatieve vakken in onze school; hoe kunnen deze vakken ondersteunend zijn voor de reken- en taalvakken en de zaakvakken?
  • We willen een duurzame school worden.
  • We willen ouders meer bij de school betrekken.
  • Vanuit onze onderwijsvisie willen we een andere organisatie van ons onderwijs. 

Inspirerende auteurs waaruit we kunnen putten in deze training zijn o.a. Gert Biesta, Peter Senge, Martha Nussbaum, Etienne Wenger, Jaap Boonstra, Leon de Caluwé, Robert Quinn, Mihaly Csikszentmihalyi, Daniel Pink en Ken Robinson.